One - stop Messaging app
Ang Yippi ay isang messaging app na nagbibigay ng lahat ng iyong kailangan para sa online na pakikisalamuhang sosyal at paglilibang.
       Kaayusan                           Panlipunan   
Ligtas na Chat
Libreng app
 
Multifeature App
Ang Yippi app ay maraming feature tulad ng mga chat, sosyal, contact at higit pa. Masiyahan sa Multifeature Yippi App.
Negosyo at Pag-aanunsiyo
 
Ang Yippi ay nagbibigay ng pagkakataon sa pagnenegosyo at pag-aanunsiyo, maaaring i-customize ang mga attachment ayon sa iyong kagustuhan.
 
Sumali na Ngayon sa Yippi
 
I-download ang Yippi at masiyahan sa mabilis, ligtas, simple at libreng app.